Pomoc dla mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

Numery alarmowe, telefony zaufania, pomoc mieszkańcom

 

Pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja

112

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

POGOTOWIE GAZOWE

992

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
pogotowie ciepłownicze

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pogotowie wodno-kanalizacyjne

(44) 645-16-05
(44) 645-16-08

(44) 645-16-00
(44) 645-16-01

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
utrzymanie dróg i chodników oraz zieleni
awaria sygnalizacji świetlnej

(44) 733-92-53
(44) 733-92-55
(44) 733-92-56

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

(44)733-90-03 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

(44) 6474362         

STRAŻ MIEJSKA

986, 7323760

CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW (ul.Sienkiewicza 16a - pokój 25)
poniedziałek i środa: 12.00-15.30
wtorek: 7.30-12.00
piątek: 13.00-17.00
czwartek nie przyjmuje

(44) 7339006
(44) 732-77-75

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" 
Infolinia dla ofiar przemocy w rodzinie

801 120 002
800 801 081

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

116-111

Całodobowy telefon antynarkotykowy 

(44) 647-94-44

Bezpłatne porady prawne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej informuję, że na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku funkcjonować będą trzy punkty w których udzielane będą nieodpłatne porady prawne. Poniżej harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

infografika samouczek

(powiększ)

Punkt wraz ze wskazaniem osoby
udzielającej bezpłatne porady

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

prawne

Szkolna 28, wejście B, parter
Urząd Miasta
Radcowie prawni z ramienia
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
13.00-17.00 13.00-17.00  13.00-17.00  13.00-17.00  8.30-12.30
Al. 3 Maja 28/34,
pokój 206
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Adwokaci z ramienia Okręgowej Rady
Adwokackiej w Częstochowie
15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 10:00-14:00
Szkolna 28, wejście B,
parter
Urząd Miasta
Punkt został powierzony do prowadzenia
organizacji pożytku publicznego
Fundacji
Togatus Pro Bono.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać
radca prawny bądź osoba o której mowa w
art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawej oraz edukacji prawnej.
8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 13:00-17:00

Załączniki artykułu